Będzie nowy most na Dunajcu? Dla mieszkańców gminy Podegrodzie to bardzo dobra wiadomość!

Władze Nowego Sącza przedstawiły koncepcję budowy nowego mostu na rzece Dunajec i połączenia Obwodnicy Zachodniej po stronie gminy Chełmiec z ul. Węgierską w Nowym Sączu. 

Dla mieszkańców gminy Podegrodzie jest to świetna perspektywa, ponieważ do mostu dojechalibyśmy istniejącą obwodnicą zachodnią przez Podrzecze, następnie planowaną obwodnicą przez Świniarsko, a po drugiej stronie Dunajca dotarlibyśmy do ul. Węgierskiej, obok supermarketu Rafa. Trasa do dużej części Nowego Sącza byłaby szybsza i zapewne mniej zakorkowana. Przykładowo, aby dojechać z Podegrodzia do firmy Fakro obecnie musimy pokonać ok. 10km – jadąc ul. Węgierską (a każdy wie co to oznacza w godzinach porannych). Aby dojechać do celu przez planowany most, potrzebowalibyśmy przejechać ok. 6 km.

Komunikat dr Marcina Poręby – dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury:

„Sądeczanie nie od dziś wskazują, iż najistotniejszym problemem Nowego Sącza są zakorkowane ulice, zwłaszcza ul. Węgierska. Kluczowym elementem w rozwiązaniu tego problemu jest budowa ulic odciążających główne arterie komunikacyjne. Konieczna jest budowa dodatkowego mostu na rzece Dunajec oraz połączenie ul. Węgierskiej z Obwodnicą Zachodnią po stronie gminy Chełmiec. Mamy propozycję rozwiązania tego problemu. Jest to propozycja przemyślana, przebieg obwodnicy prowadzony jest po terenach niezabudowanych, z dala od zabudowy mieszkaniowej i terenów ogródków działkowych oraz uwzględnia projektowaną przez gminę Chełmiec drogę wzdłuż wałów Dunajca. Tym samym nie wprowadza ruchu w Osiedle Wólki. Proponowany przebieg minimalizuje podziały działek inwestycyjnych i jest prowadzony częściowo wzdłuż torów kolejowych po działkach PKP, które zgodnie z przepisami można nabyć w trybie nieodpłatnym, zatem jest wariantem ekonomicznym oraz pozwalającym bez pogorszenia jakości życia mieszkańców stworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej na terenach niezabudowanych a tym samym stworzyć korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.”

Inwestycja, m.in. dzięki staraniom Leszka Zegzdy, może liczyć już teraz na dofinansowanie rzędu 60 milionów złotych ze środków Województwa Małopolskiego.