Ankieta na temat sposobu ogrzewania budynków w gminie Podegrodzie

W związku z realizacją badań związanych z ochroną powietrza przez Gminę Podegrodzie opracowana jest zbiorcza baza, dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej gminy.

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego został przyjęty uchwałą z dnia 23 stycznia 2017 r., w związku z tym Sejmik Województwa zobowiązał mieszkańców gminy Podegrodzie do przekazania danych dotyczących ogrzewania budynków. Dane są niezbędne do aktualizacji bazy.

Urząd Gminy w Podegrodziu zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, umieszczonej na stronie internetowej Urzędu. Istnieje także możliwość wypełnienia ankiety on-line lub na drukach przekazanych do sołtysa, a następnie ankietę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, lub osobiście do Urzędu Gminy Podegrodzie.