Akcja MEN „Razem na Święta”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także polskie szkoły za granicą do przyłączenia się do akcji „Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

– Wiem, że tysiące uczniów na co dzień angażuje się w przedsięwzięcia charytatywne. W wielu szkołach funkcjonują kluby i koła wolontariatu, które realizują działania zasługujące na prawdziwe uznanie. Chciałbym, aby te wspaniałe inicjatywy zostały wzmocnione szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy najwięcej osób oczekuje na pomoc. Jestem przekonany, że wsparcie, jakie otrzymają one od uczniów, będzie najlepszym sygnałem, że nie są same i zawsze jest ktoś o nich pamięta

– napisał Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski w liście zachęcającym uczniów i nauczycieli do udziału w akcji „Razem na Święta”. (zobacz list: PDF, DOC)

W jaki sposób wziąć udział w akcji?

Warunkiem uczestnictwa w akcji „Razem na Święta” jest przesłanie przez dyrektora danej placówki lub osoby przez niego upoważnionej ankiety zgłoszeniowej widocznej w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej (zakładka „Ankieta”). Zgłoszenia można wysyłać do 19 grudnia do godz. 12:00.

Zgłoszenia dla szkół polonijnych i polskich szkół za granicą

Szkoły polonijne i polskie szkoły za granicą, zainteresowane udziałem w akcji „Razem na Święta”mogą przesyłać zgłoszenia drogą mailową na adres Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sekretariat@orpeg.pl. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

  • nazwa i typ przedszkola/szkoły/placówki oświatowej,
  • szacowana liczba uczniów i nauczycieli biorących udział w akcji,
  • przykłady inicjatyw realizowanych w ramach akcji „Razem na Święta”.

W ramach akcji „Razem na Święta” uczniowie i nauczyciele mogą:

  • przekazać własnoręcznie wykonane upominki seniorom ze swojego najbliższego otoczenia,
  • przygotować świąteczne kartki z życzeniami dla pacjentów lokalnych szpitali/hospicjów,
  • zorganizować przedświąteczne spotkanie (np. koncert kolęd) integrujące lokalną społeczność,
  • pomóc osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach,
  • odwiedzić nauczycieli i pracowników szkoły będących na emeryturze,
  • zorganizować zbiórkę darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt,
  • wesprzeć organizację oferującą pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

Są to jedynie przykłady inicjatyw, które w okresie przedświątecznym mogą podejmować szkolne kluby i koła wolontariatu. Katalog działań jest otwarty.

Wszystkie placówki, które przystąpią do akcji, będą mogły pobrać specjalnie przygotowany z tej okazji logotyp i umieścić go na swoich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych biorących udział w akcji „Razem na Święta” przewidzieliśmy pamiątkowy dyplom.

Zachęcamy do udziału w akcji! Bądźmy #RazemNaŚwięta!

Więcej informacji na stronie MEN.