Akcja „Bezpieczny powrót do szkoły”

2 września 2019r. w Polce blisko 4,6 miliona uczniów rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. To również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dlatego też we wrześniu  policjanci będą realizować szereg akcji profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Pierwszą z tych akcji jest „Bezpieczna droga do szkoły”, którą sądeccy policjanci będą prowadzić od 2 do 6 września 2019 roku na terenie całego powiatu nowosądeckiego.

Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poruszającym się po drogach. Szczególna uwaga będzie skierowana na przewóz dzieci i młodzieży autobusami szkolnymi, jak i pojazdami osobowymi. We wrześniu i październiku sadeccy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół.

Podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci będą skierowani w rejony placówek edukacyjnych. Ich zadaniem będzie min. pomoc dzieciom przy przekraczaniu jezdni na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. Sprzyja to okazji, by uczyć najmłodszych prawidłowego zachowania się na drodze. Wzmożona będzie kontrola drogowa – przede wszystkim kontrola radarowa.

Ponadto we wrześniu i październiku w sądeckich szkołach zostaną przeprowadzone spotkania profilaktyczne z dziećmi, rodzicami i nauczycielami na temat bezpiecznych zachowań na drodze.

Dyrektorzy szkół podstawowych mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drodze, szczególnie dla uczniów klas pierwszych. Zgłoszenia można wysyłać do 20 września 2019 roku na adres mailowy: rzecznik@nowy-sacz.policja.gov.pl,  informując w nim o proponowanym terminie pogadanki, ilości uczestników oraz grupie (klasie) do której ma ona zostać skierowana. W tytule zgłoszenia należy podać, iż dotyczy ono pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drogach.

źródło: KMP Nowy Sącz