55 mln zł na budowę i przebudowę dworców w Dolinie Popradu

9 października 2019 roku na terenie Dworca PKP w Starym Sączu odbyło się uroczyste podpisanie umów, dotyczących projektu związanego z przebudową i budową dworców kolejowych Doliny Popradu. Koszt wszystkich inwestycji to 55 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodzi z RPO WM na lata 2014-2020. W wydarzeniu wzięli udział m.in. marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz prezes zarządu PKP Krzysztof Mamiński.

Rozwój infrastruktury kolejowej w Małopolsce to jeden z priorytetów władz województwa. Chcemy, aby mieszkańcy każdego zakątka naszego regionu mogli sprawnie, bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu podróży, pracy, szkoły lub domu

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Inwestycja związana z modernizacją i budową dworców kolejowych Doliny Popradu obejmuje swoim zakresem 12 obiektów dworcowych. 4 z nich zostaną zbudowane, a 8 obiektów zostanie przebudowanych. Uwzględniona zostanie ich modernizacji pod kątem potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Etap I obejmuje przeprowadzenie inwestycji na dworcach: Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Zubrzyk, Stary Sącz, Rytro i Barcice.

Dworzec kolejowy Piwniczna, Piwniczna Zdrój, Rytro i Barcice objęte są ochroną konserwatorską. Prace w zakresie ich przebudowy będą polegały na przywróceniu ich dawnego zewnętrznego wyglądu. Zmodernizowane zostanie również ich wnętrz. Dworce dostosowane będą do obecnych standardów obsługi pasażerskiej.

Planowany koszt inwestycji to ponad 32 mln zł, z czego wysokość unijnego dofinansowania z RPO WM na lata 2014-2020 wyniesie blisko 22 mln zł. Wkład własny PKP S.A. to prawie 10 mln zł.

Etap II obejmuje przeprowadzenie inwestycji dworcowych w miejscowościach: Młodów, Łomnica Zdrój, Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój oraz Milik.

Dworce w miejscowościach Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój są objęte ochroną konserwatorską.  Prace w zakresie ich przebudowy będą również polegały na przywróceniu ich dawnego zewnętrznego wyglądu i dostosowania ich funkcjonalności do obecnych standardów obsługi pasażerskiej. Szczególnie uwzględnione zostaną potrzeb pasażerów o ograniczonej mobilności.

Dworce w miejscowościach Młodów, Milik i Zubrzyk zostaną wyburzone ze względu na ich zły stan techniczny. Na miejscu starych budynków powstaną nowe obiekty dworcowe o powierzchni ok. 100 m2. Ich wygląd zostanie dopasowany do otoczenia i pozostałych obiektów znajdujących się na linii kolejowej. Wnętrza będą odpowiadały obecnym standardom obsługi podróżnych. Gruntownej zmianie ulegnie zagospodarowanie terenu wokół dworców. Wykonane zostaną wiaty rowerowe, parkingi, nowe ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu oraz mała architektura.

W Łomnicy Zdroju w miejscu spalonego dworca kolejowego powstanie nowy obiekt dworcowy, spełniający wymogi nowoczesnej obsługi pasażerskiej.

Szacowana, ogólna kwota wydatków to ponad 23 mln zł, z czego kwota unijnego dofinansowania z RPO WM na lata 2014-2020 wyniesie ponad 5,5 mln zł. Wkład własny PKP S.A. to ponad 17,3 mln zł.

źródło,foto: UMWM