4 Edycja Budżetu Obywatelskiego rozpoczęta – zagłosuj na zadanie promujące Podegrodzie i Sądecczyznę!

Od 9 września mieszkańcy Małopolski mogą głosować w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do wyboru mają aż 188 zadań – najwięcej w historii wszystkich edycji BO Małopolska. Głosowanie trwa do końca września, wyniki poznamy do 31 października.

W tym roku Małopolanie mają wyjątkowo bogaty wybór. Wśród 188 zadań dopuszczonych do głosowania przeważają te o charakterze sportowym i turystycznym (57 zadań), kulturalnym (43 zadania) oraz prospołecznym i prozdrowotnym (33). Wśród propozycji mieszkańców znalazły się też pomysły edukacyjne (29), ekologiczne (9), a także inne – w tym m.in. transportowe (17 zadań).

Jak można zagłosować?

Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może oddać tylko 1 głos na zadanie z subregionu, w którym mieszka. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce!

W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można zagłosować na jeden z trzech sposobów. Najprostszym i najszybszym jest oddanie głosu przez internet. Na stronie www.bo.malopolska.pl został uruchomiony specjalny panel do głosowania. Co ważne, internetowy panel do głosowania sprawdza na bieżąco czy dane wprowadzone przez mieszkańca są poprawne. Jeśli coś się nie zgadza, internauta jest proszony o skorygowanie danego pola formularza jeszcze przed wysłaniem jego głosu. Dzięki temu ma niemal 100% pewność, że jego głos jest ważny.

Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona została też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu – można wrzucić go do jednej z 26 stacjonarnych urn (lista poniżej). Karty do głosowania znajdują się przy urnach, ale można ją pobrać ze strony internetowej i uzupełnić wcześniej np. w domu. Wzór tegorocznej karty do głosowania można znaleźć na www.bo.malopolska.pl.

Głosować można również korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

Lista wszystkich zadań dostępna jest tutaj. 

Zadanie SAD 19. „Chcę wyjechać na wieś, gdzie zatrzymał się czas”

Wśród wszystkich zadań Subregionu Sądeckiego warto zwrócić uwagę na zadanie SAD 19. które w szczególny sposób promuje Podegrodzie, region Lachów Podegrodzkich oraz całą Sądecczyznę. 

Głównym celem zadania jest zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Podegrodzkich poprzez organizację cyklu warsztatów i pokazów tradycyjnych zajęć oraz umiejętności. Te, wraz z odejściem osób starszego pokolenia, zostaną zapomniane i bezpowrotnie zginą. W cyklu warsztatów zorganizowanych w czasie wakacji chcemy przypomnieć i przekazać wiedzę o lachowskim hafcie regionalnym, garncarstwie, bibułkarstwie, kuchni lachowskiej, zielarstwie, kowalstwie, itp. Pragniemy także przypomnieć gwarę lachowską, tradycyjne pieśni i tańce, obrzędy i zwyczaje, czyli całe bogactwo i piękno lachowskiej kultury, jej odrębność i oryginalność. Realizacja zadania ma też na celu promowanie Podegrodzia i Sądecczyzny jako miejsca atrakcyjnego wypoczynku, o bogatej kulturze, ciekawym folklorze oraz wspaniałej historii. Imprezy towarzyszące warsztatom, a także same warsztaty, przeprowadzone będą w czasie wakacji, zwiększając i urozmaicając ofertę turystyczną skierowaną do gości, a także dzieci i młodzieży przebywających w Podegrodziu – stolicy i serca kultury lachowskiej – oraz na Sądecczyźnie. Te zadania przełożą się nie tylko na kontynuację i zachowanie tradycji lachowskich, ale także ciekawie zagospodarują czas wolny i wzbogacą zdolności manualne uczestników.

– czytamy w opisie zadania.

Adresatem zadania są mieszkańcy gminy Podegrodzie oraz goście przebywający w Podegrodziu w czasie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

>> Przez internet swój głos na to zadanie można oddać tutaj <<< (należy podać numer PESEL oraz wybrać swój powiat zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia)

źródło: www.bo.malopolska.pl