180 rocznica śmierci proboszcza parafii Podegrodzie ks. Wojciecha Roszkowicza

25 kwietnia 2021 r.przypada 180 rocznica śmierci księdza Wojciecha Roszkowicza,  proboszcza parfii Podegrodzie w latach 1825‒1841.

Ks. Wojciech Kazimierz Roszkowicz urodził się 1790 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1818 roku we Lwowie, był prefektem Seminarium Lwowskiego. Budowniczy obecnego kościoła i plebanii. Troszczył się o szkolnictwo. Dziekan dekanatu łąckiego. Zmarł 25 kwietnia 1841 r.

Pomnik parafianie postawili Proboszczowi w 1843 r.. Renowacja pomnika nastąpiła w 2012 roku przez konserwatora zabytków pana Józefa Steca z Nowego Sącza. 25 kwietnia 2021 r o godzinie 16 będzie odprawiona msza św. za śp. ks Wojciecha Roszkowicza w kościele parafialnym  pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła,   z intencji parafian obecnej parafii nowopowstałych ze starej parfii Podegrodzie. (Parafia Podegrodzie pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła w Podegrodziu,  za kadencji Proboszcza Wojciecha Roszkowicza to obszar obecnych parafii; Trzerzewina, Niskowa, Brzezna, Gołkowice, Gaboń, Olszanka.) Obejmiemy wspomnieniem także  księży proboszczów podegrodzkiej parafii, za których kadencji powstawały wyżej wymienione parafie; Po mszy odwiedzimy groby proboszczów pochowanych na cmentarzu w Podegrodziu tj Księży; Wojciecha Roszkowicza,  Antoniego Antałkiewicza, Jana Oleksika ,Józefa Alsberskiego, i wikarego księdza Dydo, wspominając także tych księży proboszczów, którzy zarządzali naszą Parafią, a spoczywają w innych miejscach naszej diecezji tj księży; Jana Pabiana, Józefa Młynarczyka, Józefa Nowaka. Na Cmentarzu w Podegrodziu jest  dobrze zachowany pomnik z Gołkowic .Zapis inskrypcji na tablicy nagrobnej ze szkła hartowanego  śp. Balińska z Gołkowic Niemieckich data pochówku 1903 rok,  który zamierzamy przywrócić, odnowić jako świadek historii „Starej Parafii Podegrodzie”

 z poważaniem

Zygmunt Łatka prezes Wspóloty Wsi Podegrodzie Las w Naszacowicach
Jacek Maciuszek i Leszek Konstanty z Podegrodzia ; reprezentujący Komitet budowy pomnika Króla Jana III Sobieskiego w WIEDNIU-KAHLEMBERGU na Sądecczyznie
Jan Łatka-reprezentyjący Róże Rożańca Żywego parfii Podegrodzie
Sołtysi – gminy Podegrodzie

Ks. Roszkowicz, proboszcz parafii Podegrodzie