179 rocznica śmierci proboszcza parafii Podegrodzie ks. Wojciecha Roszkowicza

Dnia 25 kwietnia 2020 r. obchodziliśmy 179 rocznicę śmierci proboszcza parafii Podegrodzie ks. Wojciecha Roszkowicza.

Ks. Wojciech Kazimierz Roszkowicz był proboszczem w Podegrodziu w latach 1825‒1841. Urodził się 1790 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1818 roku we Lwowie, był prefektem Seminarium Lwowskiego. Budowniczy obecnego kościoła i plebanii. Troszczył się o szkolnictwo. Dziekan dekanatu łąckiego. Zmarł 25 kwietnia 1841 r.

W ubiegłym roku tj. 2019 członkowie Wspólnoty Gruntowej Wsi Podegrodzie ,,Las w Naszacowicach” oraz ich rodziny umieściły przy pomniku proboszcza tabliczkę informacyjną, wykonaną ze szkła hartowanego.

Proboszcz parafii św. Jakuba w Podegrodziu
Ks. Wojciech Roszkowicz (1825-1841)
ur. 1791, wyśw. 1818 we Lwowie, pref. Sem. Lwowskiego, prob. w Podegrodziu. Budowniczy obecnego kościoła i starej plebanii.
Troszczył się o szkolnictwo.
Dziekan dek. łąckiego. Zm. 1841 r.
Grób wpisany do rejestru zabytków.
Opiekun grobu
Wspólnota Gruntowa Wsi Podegrodzie Las w Naszacowicach

– czytamy na tabliczce.

Pomnik proboszcza został wykonany w 1843 roku (można to odczytać na oryginalnej inskrypcji). Według opinii konserwatorów zabytków, wykonanie pomnika artystycznie jest niepowtarzalne. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,, Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” kilka lat temu wpisało Pomnik do rejestru gminnego zabytków gminy Podegrodzie

177 rocznica śmierci proboszcza parafii Podegrodzie