Ważne telefony

Telefony alarmowe:

 • 112 – Europejski numer alarmowy
 • 997 – Policja
 • 998 – Straż pożarna
 • 999 – Pogotowie
 • 991 – Pogotowie energetyczne
 • 992 – Pogotowie gazowe
 • 993 – Pogotowie ciepłownicze
 • 981 – Pomoc drogowa

Urzędy i instytucje publiczne

 • 18 445 90 33, 18 445 90 41 – Urząd Gminy Podegrodzie
 • 18 445 91 13 – Gminny Ośrodek Kultury Podegrodzie
 • 18 445 90 30 – Poczta Podegrodzie
 • 18 448 49 68 – Ośrodek Pomocy Społecznej Podegrodzie
 • 18 444 13 47 – Biblioteka Gminna w Podegrodziu

Ośrodki zdrowia

 • 18 445 90 12 – Ośrodek Zdrowia Podegrodzie
 • 18 445 85 78 – Ośrodek Zdrowia Brzezna
 • 18 542 41 44 – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Rytro